Rácalmási Trafik Múzeum

image5-2
image6-2

Rácalmáson is a frontot megjárt hadirokkant katonák, illetve hadiözvegyek kaptak lehetőséget és jogot a trafiknyitásra. Ilyen trafikból három is létesült és működött az akkori településen. Az évek során egy épület maradt fent, melyet az önkormányzat saját forrásból megvásárolt. A felújítást követően társadalmi összefogás keretein belül rendezte be Németh Miklósné, alpolgármester. A múzeum „alapját” Mosonyi Mihály helytörténész gyűjtése adta. A Jankovich-kúriában található Helytörténeti Múzeum berendezési tárgyai is javarészt neki köszönhetőek. Innen „költözött” a Trafik Múzeumba egy, két berendezési tárgy. Ezek mellé a rácalmásiak számos felajánlást tettek. Így lett egy kerek egész a kiállítás.
A trafikba való bejutás a kúrián keresztül vezet. Előzetes bejelentkezés esetén a kollégák kinyitják és részletesen ismertetik a tárlatot, de a nap huszonnégy órájában bárki bekukucskálhat.

Close Menu